Åpen i dag fra 08:00 til 23:59

Oppdater side

Personvernerklæring

1. Om personvernerklæringen

Når du bruker vår tjeneste behandler vi personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om behandlingen og om dine rettigheter. 

"Vi" er Mat & Drikke AS. Vi drifter fem restauranter (Louise Restaurant og Bar, Christiania Restaurant og Bar, Sorgenfri, Albert Bistro og Lekteren). 

Hvis du ønsker det, kan du laste ned og bruke vår applikasjon for å bestille og kjøpe mat og drikke ved disse restaurantene ("Tjenesten"). Du kan velge om du vil opprette bruker eller ikke. Bestilling kan også gjøres fysisk uten bruk av Tjenesten.

Vi følger personopplysningsloven og annet regelverk som gjelder for behandling av personopplysningene dine.

2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger for flere formål. 

Du kan laste ned og installere applikasjonen vår. Dersom du ønsker, lar applikasjonen deg også opprette en personlig bruker. Vi behandler da opplysninger om deg som vi baserer på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket. 

Videre kan du bestille og betale for mat og drikke i restaurantene ved hjelp av applikasjonen. Behandlingen av tilhørende personopplysninger er dermed nødvendig for at vi skal oppfylle en avtale som du er part i eller gjennomføre tiltak på din anmodning før avtale inngås. 

For å sørge for en mest mulig sikker tjeneste, avdekker vi svakheter og utbedrer disse. Vi kan da behandle personopplysninger om deg. Grunnlaget er de berettigede interessene knyttet til sikkerhetstiltak og som vi anser går foran den enkeltes personvern.

I andre tilfeller gis det teknisk hjelp og/eller problemløsning med tilhørende behandling av personopplysninger. Grunnlaget er her de berettigede interesser for at tjenesten skal fungere og som vi mener veier tyngre enn personvernhensynet. 

Vi benytter også informasjonskapsler for å gi deg en god brukeropplevelse. Det blir da også behandlet personopplysninger. Vi anser at dette formålet er en berettigede interesse som går foran personvernet ditt. Du kan lese mer i punkt 6 om informasjonskapsler.

Vi behandler videre personopplysninger for å gi deg informasjon om tilbud og nyheter. Grunnlaget er samtykket ditt. Du kan når som helst trekke dette via applikasjonen eller ved å gi oss beskjed (se punkt 8). Du vil da ikke få flere slike henvendelser. 

Det kan til dessuten foreligge rettslige krav om at vi skal behandle opplysninger om deg. Det kan eksempel være etter bokførings, avgifts –og hvitvaskingsregelverket. 

3. Kategorier personopplysninger og kilde

Basert på formålene behandler vi forskjellige opplysninger om deg. 

Dette vil typisk være navn, telefonnummer, fødselsdato, epostadresse, bekreftelseskoder, sted, dato, tid, ordre, ordrenummer, ordrehistorikk, bordnummer, bankkontonummer, kortinformasjon, betalingsinformasjon, betalingshistorikk, tekniske spørsmål, preferanser, avbestillinger, samtykker, oversikt tilbuds –og nyhetsbrev, informasjonskapsler.

Personopplysningene vil i all hovedsak komme fra deg. 

4. Mottakere av personopplysningene

Dine personopplysninger kan også bli behandlet av andre enn oss.

Retail Solution AS

Vår ehandelsplattform er levert av Retail Solution AS og personopplysninger lagres i deres skytjenester hos Microsoft Azure og Oracle i Europa. RSPOS fra Retail Solution er kasseløsning i vår fysiske butikk. Informasjon relatert til din ordre vil bli lagret hos Retail Solution.

Verifone

Dersom du betaler med kredittkort vil personlig informasjon som kortnummer sendes til Verifone for behandling av betalingen.

Se også punkt 6 om informasjonskapsler.

5. Tidsrom personopplysningene vil bli lagret eller hvis ikke, kriteriene som brukes for å fastsette tidsrommet

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

I visse tilfeller er det imidlertid unntak, for eksempel dersom vi har en rettslig plikt til å beholde opplysningene.

Vi følger også rutine for sletting.


 

6. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin eller andre enheter. Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder. Når du bruker Tjenesten setter vi både midlertidige og faste informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens faste kan ligge lengre. 

Samtykke avgis ved at du benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt. Forhåndsinnstilling i nettleser om at du aksepterer informasjonskapsler/cookies anses som samtykke. 

For mer informasjon om informasjonskapsler, se Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin side om dette. Se også ekomloven § 2-7 b.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester:

Bruk av våre butikkløsninger

Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Informasjonskapsler er nødvendig for at Tjenesten skal fungere.

Google Adwords

Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Pixel

Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

7. Dine rettigheter

Som registrert kan du ha flere rettigheter knyttet til behandlingen vår.

Som hovedregel har du krav på innsyn i opplysningene vi behandler om deg. Du kan også be oss rette eller supplere opplysningene som er uriktige eller misvisende. I gitte tilfeller har du også krav på at opplysninger om deg blir slettet eller at behandlingen begrenses. Avhengig av hvilket grunnlag vi har for å behandle opplysningene, kan du i tillegg ha rett til såkalt dataportabilitet eller til å protestere mot behandlingen.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Se eventuelt også deres side for nærmere informasjon om rettighetene dine.

Vennligst kontakt oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine eller ønsker å bruke dem. Våre kontaktopplysninger finner du rett nedenfor.

8. Våre kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål om behandlingen eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss. 

Vår adresse er Mat & Drikke AS, Stranden 3, 0250 Oslo. Vårt telefonnummer er 21 52 32 32. Vår epostadresse er bord@matogdrikkegruppen.no mens vårt organisasjonsnummer er 966 004 142.